LedarskapsArenan 2016

Missa inte LedarskapsArenan den 11 februari 2016. Årets stora konferens för ledare i ideell sektor. Årets tema är internationell utblick.

Årets LedarskapsArena tar avstamp i det internationella perspektivet. Arbetsgivaralliansens finns på plats både som utställare och medverkande.

Utländska forskare har bjudits in för att skapa möjligheter för det jämförande perspektivet och forskare i Sverige som ger möjlighet att fundera kring hur idéer och organisering påverkas av att vi lever i en internationaliserad värld. Genom möten med forskning om andra civilsamhällen än det svenska kan vi tydligare se vad som är speciellt med den ideella sektorn i Sverige och tänja våra föreställningsramar om vad den ideella sektorn är och kan vara. Detsamma gäller för de möten med personer vars ledarkspasfilosofier är sprungna ur andra kulturella sammanhang, genom deras blick kan vi bredda vår förståelse för ledarskap.

Anmäl dig senast den 24:e januari 2016 via länken nedan. 

Information och anmälan till LedarskapsArenan