Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

Regeringen har beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap i Gävle från den 1 juni 2018.

Den nya myndigheten har fått i uppdrag att sammanställa, tydliggöra och kommunicera arbetsmiljökunskap på ett nationellt plan. Denna funktion saknas idag inom Arbetsmiljöverket och är efterfrågad sedan länge av flera parter, bland annat Arbetsgivaralliansen. 

Tidigare under 2017 har Arbetsgivaralliansen svarat på en statlig utrednings betänkande Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28) om att en arbetsmiljömyndighet behövs. Redan i mars 2013 lämnades en partsgemensam skrivelse till dåvarande regering rörande en sammanhållen aktör för kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet. Förutom Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO stod Svenskt Näringsliv, SKL, LO, Saco samt TCO bakom skrivelsen.

Läs mer om myndigheten i regeringens pressmeddelande, se länk under Relaterad information.