Nya regler för nystartsjobb

Den 1 februari 2017 trädde regeringens ändringar i förordningen om stöd för nystartsjobb i kraft. Här har vi sammanfattat vad ändringarna innebär för dig som arbetsgivare.

Alla beslut om nystartsjobb som fattas från och med 1 februari omfattas av ändringarna. Det gäller både nya beslut och beslut om förlängning.

Beslut om stöd för nystartsjobb som fattats före 1 februari påverkas inte av ändringarna. Ett beslut om ersättning löper normalt under högst 12 månader.

Följande ändringar trädde i kraft 1 februari 2017:

 • Krav på kollektivavtal eller lön och förmåner som i väsentliga delar är lika med kollektivavtal i branschen. 
 • Tiden med ersättning (stödtiden) blir begränsad till högst två år. 
 • Nya bestämmelserna för hur ersättningen räknas ut.

Lön enligt kollektivavtal

Den anställde ska få lön och förmåner enligt kollektivavtalet. Arbetsgivare som saknar kollektivavtal ska ge den anställde en lön som är likvärdig med kollektivavtalet för branschen. Arbetsgivaren ska även teckna försäkringar för den anställde.

Begränsning av stödtiden

Stödtiden, det vill säga den tidsperiod under vilken du kan få ersättning, kommer som tidigare att bero på hur länge den arbetssökande har varit frånvarande från arbetslivet. Stödtiden kan dock som längst vara 2 år. Det innebär att för arbetssökande som

 • under året fyller 26 år eller mer är den maximala stödtiden 2 år. Det gäller även dem som kvalificerat till stödet genom uppehållstillstånd, uppehållskort eller etableringsplan.

 • under året fyller 21-25 år är den maximala stödtiden 1 år. Det gäller även dem som kvalificerat till stödet genom uppehållstillstånd, uppehållskort eller etableringsplan.

 • under året fyller 21 år eller mer och har kvalificerat till stödet efter att ha dömts till fängelse är den maximala stödtiden 2 år.

 • har kvalificerat till stödet genom jobb- och utvecklingsgarantin är den maximala stödtiden som tidigare 1 år. 

Avslag med kort varsel

Avslagsbeslut av muntligt utlovad förlängning kan meddelas med kort varsel från Arbetsförmedlingen. Arbetsgivare bör därför vara observanta på om de har nystartsjobb som löper ut och om de kommit upp i sammanlagt två år. ”Nystartsjobb” kommer inte att förlängas efter uppnådda två år.

Nya ersättningsnivåer

Ersättningen kommer som tidigare att grundas på arbetsgivaravgiften som är 31,42 procent. Vilken ersättningsnivå som du får blir beroende av hur länge den arbetssökande har varit frånvarande från arbetslivet. Det innebär att om den arbetssökande

 • fyller 21-25 år under året och har varit frånvarande från arbetslivet under 6 månader – 2 år, får du ett belopp som motsvarar en arbetsgivaravgift (31,42 procent).

 • fyller 26 år eller mer under året och har varit frånvarande från arbetslivet under 1 – 2 år, får du ett belopp som motsvarar en arbetsgivaravgift (31,42 procent ).

 • fyller 21 år eller mer under året och har varit frånvarande från arbetslivet i 2-3 år, får du ett belopp som motsvarar 2 gånger arbetsgivaravgiften och om frånvaron från arbetslivet överstiger 3 år, får du 2,5 gånger arbetsgivaravgiften.

 • är nyanländ med uppehållstillstånd, uppehållskort eller etableringsplan, får du ett belopp som motsvarar 2,5 gånger arbetsgivaravgiften. Nystartsjobbet ska påbörjas inom 36 månader från att uppehållstillståndet/uppehållskortet beviljades, eller så länge som det finns en etableringsplan.

 • fyller 21 år eller mer under året, är dömd till fängelse men får vistas utanför anstalten, eller är villkorligt frigiven utan att ha fullgjort ett år av prövotiden, är ersättningsnivåerna följande:

  - har varit frånvarande från arbetslivet under 1 – 2 år, får du ett belopp som motsvarar en arbetsgivaravgift (31,42 procent).

  - har varit frånvarande från arbetslivet i 2-3 år, får du ett belopp som motsvarar 2 gånger arbetsgivaravgiften och om frånvaron från arbetslivet överstiger 3 år, får du 2,5 gånger arbetsgivaravgiften. Som frånvaro från arbetslivet räknas här den tilldömda strafftiden.
 • För deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin är ersättningen motsvarande en arbetsgivaravgift (31,42 procent).

Information hämtad från Arbetsförmedlingen