Nytt prisbasbelopp för 2021

Regeringen har nu fastställt de olika prisbasbeloppen för 2021. Nästa års prisbasbelopp uppgår till 47 600 kr, vilket är en höjning med 300 kr jämfört med 2020. Det förhöjda prisbasbeloppet 2021 uppgår till 48 600 kr.

Prisbasbeloppen beräknas av Statistiska centralbyrån (SCB) varje år på uppdrag av regeringen.

Nästa års prisbasbelopp uppgår till 47 600 kr, vilket är en höjning med 300 kr jämfört med 2020. Prisbasbeloppet påverkar bl.a. värdet av bilförmån, storleken på jobbskatteavdraget och grundavdraget samt sjukpenningen och föräldrapenningen.

Det förhöjda prisbasbeloppet nästa år uppgår till 48 600 kr. Även här är det en höjning med 300 kr jämfört med 2020. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng.

Inkomstbasbeloppet kommer senare

När det gäller inkomstbasbeloppet, som bl.a. används vid beräkningen av gränsbelopp för kvalificerade andelar i fåmansföretag, räknas detta inte fram av SCB utan av Pensionsmyndigheten. Nivån på inkomstbasbeloppet för 2021 presenteras senare i år.

Samtliga basbelopp fastställs av regeringen.