Påminnelse: Inrapportering av lönestatistik

I april startade insamlingen av marslönerna för 2022 för Arbetsgivaralliansens branscher Idrott samt Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. Den 17 maj är sista dag för att inkomma med uppgifter.

Om ni redan lämnat uppgifter kan ni bortse från påminnelsen.

Insamlingen gäller avtalen 2401 Idrott,  3401 Trossamfund och Ekumeniska Organisationer, 3402 Frälsningsarmén samt 3403 The Salvation Army.

Observera att endast en person per organisation kan lämna uppgifterna.

  • Uppgifterna ska avse aktiviteter under och ersättningar för utfört arbete under mars månad 2022.
  • Anvisningar och stödinformation till inrapporteringen finns i lönestatistikportalen, under ”Hjälp” i menyraden.
  • Sista dag att lämna uppgifter är den 17 maj 2022.

Observera att det inte är samma uppgifter som lämnas i årsuppgiftsinsamlingen.

Inrapporteringen ligger till grund för Arbetsgivaralliansens lönestatistik och utgör ett viktigt underlag för de centrala löneförhandlingarna. Även ni medlemmar kan använda lönestatistiken som ett hjälpmedel vid kommande lönerevision och vid lönesättningen i övrigt.

Insamlingen sker likt föregående år via ett webbformulär. Insamling och bearbetning av statistiken görs av Statisticon AB på uppdrag av Arbetsgivaralliansen. 

En sammanställning av årets lönestatistik är planerad att publiceras på Arbetsgivaralliansens medlemssidor under juni månad.

Var hittar jag inrapporteringen av lönestatistik?

När insamlingen öppnar i början av april, kommer länken till lönestatistiken att finns under ”Mina sidor”. Länken syns inte innan dess.

Vem kan lämna lönestatistik?

Alla som har administratörsrättigheter till Arbetsgivaralliansens webbplats kan komma åt inrapporteringen av lönestatistik. Dock kan bara en person per verksamhet lämna in uppgifter. I samband med att en person lämnar uppgifter för just er verksamhet, låser vi sidan för eventuellt övriga administratörer.

När kan jag senast rapportera in lönerna?

Den 17 maj är sista svarsdag, innan dess ska lönerna vara inrapporterade.

Inloggning

Du loggar in här på Arbetsgivaralliansens webbplats för att komma till inrapporteringen av lönestatistiken. Har du glömt ditt lösenord, så klickar du på ”Glömt lösenord” för att välja ett nytt.

Var finns hjälp för hur man gör?

Ytterligare stöd och information finns på webbplatsen för inrapportering av lönestatistik, under fliken ”Hjälp”.

Vilka befattningskoder ska jag använda?

Du använder de befattningskoder som är framtagna och partsöverenskomna till Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal. Du hittar dessa med beskrivningar under fliken ”Hjälp” på webbplatsen för inrapportering av lönestatistik. 

Support

Alla frågor som rör inrapporteringen av lönestatistik besvaras av Lönestatistiksupporten.

Telefon: 010-130 80 77 (fråga efter ”Lönestatistik”)

E-post: lonestatistik.arbetsgivaralliansen@statisticon.se