Prisbasbelopp 2018

Prisbasbeloppet för år 2018 har beräknats till 45 500 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2018 är fastställt till 46 500 kronor.

Varje år beräknar Statistiska centralbyrån på uppdrag av regeringen prisbasbeloppet för nästkommande år. Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.

Prisbasbelopp

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2018 till 45 500 kronor. Det innebär en höjning med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet 2017.

Vad används prisbasbeloppet till?

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen och styr varje års beräkningar av bland annat bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m. Prisbasbeloppet används också i många avtal.

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2018 har beräknats till 46 500 kronor. Det innebär en höjning med 800 kronor av det förhöjda prisbasbeloppet jämfört med 2017. 

Vad används det förhöjda prisbasbeloppet till?

Det förhöjda prisbasbeloppet används för beräkning av pensionsgrundande inkomst (PGI) och pensionspoäng.