Prisbasbeloppet beräknat för 2019

Regeringen fastställer nya basbelopp för varje år. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.

2019 års belopp:

  • Prisbasbeloppet: 46 500 kronor (en höjning med 1000 kronor jämfört med 2018).
  • Det förhöjda prisbasbeloppet: 47 400 kronor (en höjning med 900 kronor jämfört med 2018).
  • Inkomstbasbeloppet: 64 400 kronor (en höjning med 1 900 kronor jämfört med 2018).