Vem blir vår ledarstipendiat 2019?

Arbetsgivaralliansens ledarstipendium delas varje år ut till en kvinna i ledande befattning. Nu får ni som medlemmar möjlighet att inkomma med förslag till vem som ska bli vår nästa ledarstipendiat.

Ledarskap grundar sig på en personlig och social förmåga. Det är förmågan att kommunicera, att få andra människor med sig, som utmärker ett gott ledarskap och som skiljer ut en ledare från en vanlig chef.

Kriterier för Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat

Ledarstipendiaten ska

  • ha en tydlig ledarprofil
  • vara banbrytande i verksamhetsformer och ledarskap
  • delegera och ge ansvar så att medarbetarna växer
  • inte vara rädd att fatta obekväma beslut
  • inspirera medarbetarna
  • uppmuntra medarbetarnas egna initiativ
  • hantera krissituationer och gå vidare
  • utveckla verksamheten, även i svåra situationer
  • inse vikten av kommunikation internt och externt samt själv vara en god kommunikatör.

Stipendiaten ska vara ”banbrytande” och våga gå sin egen väg eller ha utmärkt sig som ledare utifrån våra kriterier nedan. Hon ska leda en verksamhet som ”går i takt med tiden” och som är anpassad till dagens samhälle. Hon ska vara en god förebild som ledare och verka för det civila samhället. Hon ska ha ett engagemang i ideellt och idéburet arbete och utmärkelsen ska rikta uppmärksamheten på den ideella sektorn.

Stipendiet

Stipendiet på 25 000 kronor delades ut första gången 1995.

Stipendiet är personligt. Stipendiaten kan själv besluta om det ska användas till någon verksamhet eller speciellt ändamål.

Nominera ledarstipendiat 2019

Ni som medlemmar i Arbetsgivaralliansen har nu möjlighet att nominera personer som ni tycker ska få ledarstipendiet i år. Mejla ditt förslag, med tillhörande motivering och kontaktuppgifter till den ni nominerar, senast den 31 oktober till Camilla Andersson på
camilla.andersson@arbetsgivaralliansen.se.

Eventuella frågor om ledarstipendiet besvaras av förbundsdirektör
Hans-Göran Elo hansgoran.elo@arbetsgivaralliansen.se

Arbetsgivaralliansens tidigare ledarstipendiater

Inger Ashing (2018)

Ulrika Sandmark (2017)

Helene Bergstedt (2016)

Lotta Säfström (2015)

Pia Sundhage (2014)

Britten Månsson Wallin (2013)

Marika Markowitz, Direktor vid Stockholms Stadsmission (2012)

Karin Mattsson Weijber (2011)

Ingegerd Lusensky (2010)

Anna Ivarsson (2009)

Elisabeth Sörhuus (2008)

Alice Bah Kuhnke (2007)

Karin Wiborn (2006)

Marita Skogum (2005)

Britt-Marie Rossiter (2004)

Tilde Björfors (2003)

Marika Domanski Lyfors (2002)

Eva Önnesjö (2001)

Birgitta Notlöf (2000)

Barbro Dahlbom-Hall (1999)

Christina Odenberg (1998)

Sofia Modigh (1997)

Solveig Ternström (1996)

VictoriaAkademin (1995)