Kallelse till Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma och branschmöten den 26 april 2018

VD/motsvarande eller annan företrädare hos samtliga medlemmar i Arbetsgivaralliansen kallas härmed till branschmöten, lunch och ordinarie stämma den 26 april 2018.

VD/motsvarande hos samtliga medlemmar i Arbetsgivaralliansen kallas härmed till branschmöten, lunch och ordinarie stämma torsdagen den 26 april 2018. Även övriga företrädare för medlemsorganisationer i Arbetsgivaralliansen är varmt välkomna att delta under dagen.

Program 

09.00 Välkomstfika och registrering – lokaler Sjösidan
10.00 Branschmöten – lokaler Sjösidan
11.30 Lunch och 25-årsfirande – lokal Magasinet
13.00 Stämma – lokal Magasinet
15.00 Fika och avslut – lokal Magasinet

Plats

Münchenbryggeriet i Stockholm
Lokal Sjösidan, Söder Mälarstrand 55
Lokal Magasinet, Söder Mälarstrand 25

Branschmöten 2018

I anslutning till Arbetsgivaralliansens stämma torsdagen den 26 april håller Arbetsgivaralliansens branscher sina branschmöten. Företrädare för er organisation välkomnas till branschmötet.

Stämma

I stadgarna, § 7, återfinns bestämmelser för stämman. Vad gäller antal röster m.m. stadgas följande:

"... Vid omröstning på stämman har varje medlem en röst och därutöver en för varje fullt 100-tal anställda i organisationen, enligt senast lämnade uppgifter till Arbetsgivaralliansen. Varje medlem företräds av endast en person. Frånvarande medlem äger genom fullmakt låta annan medlem föra sin talan. Det av medlem genom fullmakt eller annorledes företrädda röstetalet får inte utgöra mer än en tiondel av det sammanlagda röstetalet på stämman. ...."

Anmälan 

Anmälan till branschmöten och stämma, (eller fullmakt till annan medlem att föra talan vid stämman) görs via länken nedan. Sista anmälningsdag är den 31 mars.

Länk till anmälningsformulär 

Handlingar skickas till anmälda deltagare/ombud senare.

Varmt välkomna önskar styrelsen i Arbetsgivaralliansen

genom
Torsten Friberg, ordförande

Fullmakt stämma 2020

Är du ombud för en annan medlem? Ladda ner fullmakten, fyll i och ta med till stämman.