Lagändring för stöd vid korttidsarbete

Regeringen har meddelat att det förbereds en lagändring så att karenstiden för stöd vid korttidsarbete tillfälligt ska slopas.

I dag gäller att ett beslut om godkännande får fattas tidigast 24 kalendermånader efter att en tidigare stödperiod löpt ut. Den föreslagna ändringen innebär att även den arbetsgivare som tagit emot stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020 - september 2021 kan beviljas ytterligare stöd.

Tidigare ansökte företagen om stöd till Tillsynsmyndigheten men nu har regeringen bytt myndighet. I stället är det till Skatteverket företagen numera ansöker om stöd och det är också där ansökan prövas och beslutas.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2022 och upphöra att gälla den 1 januari 2024. Ansökan till Skatteverket kan ske tidigast den 1 april 2022.