Höjd pensionsålder och ändringar i lagen om anställningsskydd

Riksdagen har beslutat att höja pensionsåldern i lagen om anställningsskydd (LAS) från 67 till 68 år. Samtidigt införs ett anpassat uppsägningsförfarande som inte kräver saklig grund för de som uppnått LAS-åldern.

De arbetsrättsliga förändringarna träder i kraft när de nya avtalen har träffats: 

  • Skola/Utbildning: 2020-05-01
  • Högskoleavtalet: 2020-05-01
  • Ideella och Idéburna: 2020-05-01
  • Upplevelse och Kultur: 2020-05-01
  • Vård och Omsorg: 2020-05-01
  • TRIA: 2020-05-01
  • Trossamfund: 2020-10-01
  • Idrott: 2020-11-01
  • Högskoleavtalet: 2022-07-01

Arbetsgivaralliansen har i sina kollektivavtal en skrivning som innebär att en anställning avslutas vid utgången av den månad en anställd fyller 67 år. Denna möjlighet upphör när de nya avtalen har träffats.

Istället höjs LAS-åldern till 68 år och den anställde ska sägas upp. Ett skriftligt uppsägningsbesked måste lämnas. Det är därför bra att se över era rutiner för avslut av anställningar för anställda som uppnått LAS-åldern, i samband med att förändringarna träder i kraft.

Krävs inte längre saklig grund

De nya reglerna innebär att det inte längre krävs saklig grund för att arbetsgivaren ska kunna säga upp anställda efter uppnådd LAS-ålder. I praktiken innebär det att arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren genom ett förenklat uppsägningsförfarande när han eller hon uppnått LAS-ålder, utan att det alltså krävs saklig grund.

Arbetsgivare har inte någon förhandlingsskyldighet vid uppsägning av arbetstagare som uppnått LAS-åldern, men underrättelse/varsel ska lämnas innan uppsägningsbeskedet lämnas.

Arbetsgången liknar uppsägning av personliga skäl

Arbetsgången vid uppsägning efter uppnådd LAS-ålder liknar gången vid uppsägning av personliga skäl. Arbetsgivaren ska underrätta den anställde och samtidigt varsla facket (om den anställde är medlem) om uppsägningen. Det ska göras två veckor innan uppsägningsbeskedet lämnas. Den anställde och facket har en vecka på sig att begära överläggning. Har överläggning begärts måste arbetsgivaren vänta med uppsägningen till dess att överläggningen avslutats.