Planering av semesterledighet 2019

Senast två månader innan semesterperioden börjar måste arbetsgivaren ge besked om hur ledigheten är förlagd. Det innebär att semesterplaneringen bör vara klar redan i mars.

Du som arbetsgivare ansvarar för att alla anställda tar ut minst 20 betalda semesterdagar varje år. Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till en sammanhängande ledighet på fyra veckor under perioden juni–augusti.

Att planera sommarens semesterledigheter sker i flera steg. Använd gärna checklistan nedan. Kom ihåg att det för verksamheten gällande kollektivavtalet kan innehålla regler som kompletterar eller förändrar reglerna som redovisas nedan.

1. Policy

Har verksamheten en policy för semesterplanering? Om inte kan det vara bra att skriva ner vad som är viktigt att tänka på. En policy kan innehålla bestämmelser om när semesterplaneringen ska vara klar, om det finns någon period som huvuddelen av ledigheten bör förläggas under eller om någon arbetsgrupp ska tas extra hänsyn till.

2. Översyn

Hur ser verksamheten ut? Kan hela organisationen eller någon avdelning vara stängd under en period? Ska semesterledigheten förhandlas med fackliga organisationer? Det bör ske redan nu.

3. Antal semesterdagar

Gör en sammanställning över hur många betalda semesterdagar de anställda har. Har de nyanställda intjänade semesterdagar att ta ut, eller ska de erbjudas förskottssemester? Finns det önskemål som måste beaktas?

4. Inhämta önskemål

Informera de anställda om att börja titta på vilken eller vilka perioder de vill vara lediga. Inhämta därefter önskemål om när de vill få sin semesterledighet. I samband med detta kan det även vara bra att fråga om någon planerar att vara föräldraledig.

5. Sammanställ semesterschemat

Även om de anställdas önskemål ska tillgodoses så är det arbetsgivaren som slutligen bestämmer om semesterns förläggning. Det är arbetsgivarens ansvar att se till verksamhetens behov även under semestertider. Om kollektivavtal finns sker det först efter förhandling med facket. Föräldrar som planerar att vara föräldralediga på heltid under sommarmånaderna har normalt sett rätt till det. Anmälan om föräldraledighet bör ske två månader i förväg.

6. Informera personalen om beslut av förläggningen

Glöm inte bort att informera de anställda om semesterns förläggning. Det ska ske minst två månader i förväg.

7. Visa semesterschemat för alla

För att snabbt kunna se vilka som arbetar respektive är lediga är det bra att alla har tillgång till semesterschemat. Det kan sättas upp på en anslagstavla, finnas på företagets intranät eller finnas i personalhandboken.