Stärkt skydd för visselblåsare med ny lag

Regeringen har fattat beslut om en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Det innebär en ny lagstiftning för att stärka skyddet för visselblåsare. Lagen förslås träda i kraft 17 december 2021.

Regeringens förslag innebär att det införs en tydlig ordning för hur rapporter om missförhållanden ska tas om hand.

Gäller alla typer av verksamheter

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om rapportering av missförhållanden som gäller i all privat och offentlig verksamhet och som ersätter dagens visselblåsarlag. Fler ska omfattas av skyddet för visselblåsare. I propositionen föreslås att inte bara anställda ska omfattas av skyddet, utan även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget.

Krav på interna rapporteringskanaler

Det ska bli tydligare för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt, och personen ska känna sig trygg med att dennes identitet hålls hemlig. Regeringen föreslår därför att verksamheter med minst 50 arbetstagare ska bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att de som omfattas av skyddet kan slå larm. Uppgifter om visselblåsares identitet ska även skyddas genom regler om tystnadsplikt och sekretess.

Särskilda kanaler även till myndigheter

Man ska även kunna visselblåsa genom särskilda kanaler till behöriga myndigheter inom vissa specifika områden. Därför kommer det att införas externa visselblåsarfunktioner hos myndigheter som utses av regeringen.

Lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021.

Webinar om nya lagen

Vad behöver ni som arbetsgivare känna till utifrån kraven i lagen om visselblåsare och hur dessa krav förhåller sig till GDPR? Onsdag 1 september 2021 håller Arbetsgivaralliansen en digital genomgång om den nya lagen. Advokat Johan Thörn reder ut begreppen och ni får möjlighet att ställa era frågor.

Till webinariet om nya visselblåsarlagen >>