Anmälan till stämma den 15 september 2020

Stämma och branschmöten framflyttat

Arbetsgivaralliansens styrelse har beslutat att flytta fram ordinarie stämma pga rådande läge, samma vad gäller branschmöten. Nytt datum är planerat till den 15 september. Du som redan anmält dig, behöver inte anmäla dig på nytt.

Välkommen till Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma och branschmöten på Münchenbryggeriet i Stockholm den 15 september 2020.

Vi hoppas fortfarande på att vi kan arrangera stämman fysiskt på Münchenbryggeriet den 15 september. I annat fall kommer stämman äga rum digitalt.

 

Anmälningformulär

Tillhör bransch:
Deltagare nr 1 med rösträtt
Deltar i:
Deltagare 2 utan rösträtt:
Deltar i:
Deltagare 3 utan rösträtt:
Deltar i:
Eventuell fullmakt
Fullmaktsblankett att fylla i finns att hitta nedan.
 
 

Fullmakt stämma 2020

Är du ombud för en annan medlem? Ladda ner fullmakten, fyll i och ta med till stämman.