Anmälan till stämma den 23 april 2020

Välkommen till Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma och branschmöten på Münchenbryggeriet i Stockholm den 23 april 2020.

Anmälningformulär

Tillhör bransch:
Deltagare nr 1 med rösträtt
Deltar i:
Deltagare 2 utan rösträtt:
Deltar i:
Deltagare 3 utan rösträtt:
Deltar i:
Eventuell fullmakt
Fullmaktsblankett att fylla i finns att hitta nedan.
 
 

Fullmakt stämma 2020

Är du ombud för en annan medlem? Ladda ner fullmakten, fyll i och ta med till stämman.