Anmälan till stämma den 26 april 2018

Välkommen till Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma och branschmöten på Münchenbryggeriet i Stockholm den 26 april 2018.

Anmälningformulär

Tillhör bransch:
Deltagare nr 1 med rösträtt
Deltar i:
Deltagare 2 utan rösträtt:
Deltar i:
Deltagare 3 utan rösträtt:
Deltar i:
Eventuell fullmakt
Fullmaktsblankett att fylla i finns att hitta nedan.
 
 

Fullmakt stämma 2018

Är du ombud för en annan medlem? Ladda ner fullmakten, fyll i och ta med till stämman.