Kanditatnominering TRIA

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté TRIA inför stämma och branschens möte 2018.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté TRIA inför stämma och branschens möte den 26 april 2018. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater!

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Andreas Schlumpf, ordförande Solåkrabyn.
Britta Drakenberg, Waldorflärarhögskolan.
Mia Engström, Lunds Waldorfskola.
Rüdiger Neuschutz, Telleby verkstäder.
Helena Selsfors, Söderköpings Waldorfskola.
Ilve Steiber, Ekobanken.
Linnéa Strokirk Lilja, Mora Park.

Avsägelse föreligger från Linnéa Strokirk Lilja.

För nomineringskommitténs fortsatta arbete önskar vi förslag på kandidater till branschkommittén senast den 26 januari 2018

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:

Arbetsgivaralliansen
Jonas Bergman
Box 16355
103 26 Stockholm

Tel: 08-545 912 08
E-post: jonas.bergman@arbetsgivaralliansen.se

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.
Boka redan idag den 26 april 2018!