Kanditatnominering Ideella och Idéburna Organisationer

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer inför stämma och branschens möte 2018.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer inför stämma och branschens möte den 26 april 2018. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater!

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Karin Sjöholm, ordförande, Centerpartiet.
Robert Bergman, Human Bridge.
Louise Hedberg Sveriges Författarförbund.
Annette Illes, Studieförbundet Bilda.
Maria Westerlund, Stockholm Environment Institute.

Avsägelse föreligger från Louise Hedberg och Gunilla Melsted.

För nomineringskommitténs fortsatta arbete önskar vi förslag på kandidater till branschkommittén senast den 26 januari 2018.
Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Förslag på kanditater och dess kotaktuppgifter skickas till:

Arbetsgivaralliansen
Marie Lav
Box 16355
103 26 STOCKHOLM

Tel: 08-545 912 04
E-post: marie.lav@arbetsgivaralliansen.se

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.

Boka redan idag den 26 april 2018!