Kanditatnominering Idrott

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Idrott inför stämma och branschens möte 2018.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Idrott inför stämma och branschens möte den 26 april 2018. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater!

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Anders Larsson, ordförande, Svenska Ishockeyförbundet.
Ann-Gerd Bergdahl, Gästriklands Idrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarna i Gästrikland.
Annica de Jong, Stockholms läns Ridsportförbund.
Henrik Kindlund, Hammarby Fotboll AB.
Maria Lerner, Svenska Fotbollsförbundet.
Lena Runströmer, Svenska Handbollförbundet.
Jörgen Lindgren, Svenska Hockeyligan AB.
Ann-Sofi Öhlén, SISU Idrottsböcker AB.

Avsägelse föreligger från Ann-Gerd Bergdahl.

För nomineringskommitténs fortsatta arbete önskar vi förslag på kandidater till branschkommittén senast den 26 januari 2018.
Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:

Arbetsgivaralliansen
Anna Dicander
Box 16355
103 26 STOCKHOLM

Tel: 08-545 912 05
E-post: anna.dicander@arbetsgivaralliansen.se

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.
Boka redan idag den 26 april 2018!