Kanditatnominering Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer inför stämma och branschens möte 2018.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer inför stämma och branschens möte den 26 april 2018. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater!

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Madeleine Hansson, ordförande, Pingst – Fria Församlingar i samverkan.
Tomas Bab, Judiska församlingen i Stockholm.
Thomas Flood, Svenska Alliansmissionen.
Christina Grafström, Equmeniakyrkan.
Stefan Herczfeld, Stockholms Katolska stift.
Johann Lindqvist, Evangeliska Frikyrkan.
Britt-Marie Rosén, Evangeliska Fosterlands - Stiftelsen.

Avsägelse föreligger från Thomas Bab, Johan Lindqvist samt Tomas Flood.

För nomineringskommitténs fortsatta arbete önskar vi förslag på kandidater till branschkommittén senast den 26 januari 2018

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:

Arbetsgivaralliansen
Jan-Eric Rönngren
Box 16355
103 26 Stockholm

Tel: 08-702 54 36
E-post: jan-eric.ronngren@arbetsgivaralliansen.se

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.
Boka redan idag den 26 april 2018!