Kanditatnominering Upplevelse och Kultur

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Upplevelse och Kultur inför stämma och branschens möte 2018.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Upplevelse och Kultur inför stämma och branschens möte den 26 april 2018. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater!

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Chatri Wihma, ordförande, Liseberg AB.
Annika Eriksson, Folkspel i Sverige AB.
Anders Frennberg, Cirkus Cirkör.
Linnéa Hindvik, Astrid Lindgrens Värld AB.
Thomas Sjöstrand, Liseberg AB.

Avsägelse föreligger från Annika Eriksson och Thomas Sjöstrand.

För nomineringskommitténs fortsatta arbete önskar vi förslag på kandidater till branschkommittén senast den 26 januari 2018

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:

Arbetsgivaralliansen
Marie Lav
Box 16355
103 26 Stockholm

Tel: 08 – 545 912 04
E-post: marie.lav@arbetsgivaralliansen.se

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.
Boka redan idag den 26 april 2018!