Kanditatnominering Utbildning och Folkbildning

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Utbildning och Folkbildning inför stämma och branschens möte 2018.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Utbildning och Folkbildning inför stämma och branschens möte den 26 april 2018. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater!

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Irene Bratli Lundmark, ordförande, Ersta Sköndal Högskola.
Jan-Olof Hemmingsson, Åredalens folkhögskola.
Erik Ideström, Karlskoga folkhögskola.
Bo Olofsson, Framnäs Folkhögskola.
Ian Plaude, Stockholms Musikpedagogiska Institut.
Maria Stein Ymén, Röda Korsets Högskola.
Charlotte Stenmalm, Stockholms Stadsmission.
Daniel Unnerbäck, Fridhems folkhögskola.

Avsägelse föreligger från Erik Ideström, Maria Stein Ymén och Charlotte Stenmalm.

För nomineringskommitténs fortsatta arbete önskar vi förslag på kandidater till branschkommittén senast den 26 januari 2018

Nomineringskommitté;
Roger Johansson, Fridhems folkhögskola, roger@fridhem.fhsk.se.
Eivor Olofsson, Sverigefinska folkhögskolan, eivor.olofsson@svefi.net
Elisabet Strömfelt, lisa.stromfelt@gmail.com.

Frågor kring valförfarandet besvaras av Roger Johansson.

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:

Roger Johansson
Fridhems folkhögskola
Box 123
268 22 Svalöv
E-post: roger@fridhem.fhsk.se

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.
Boka redan idag den 26 april 2018!