Kanditatnominering Vård och Omsorg

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Utbildning och Folkbildning inför stämma och branschens möte 2018.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Utbildning och Folkbildning inför stämma och branschens möte den 26 april 2018. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater!

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:
Sonja Blomberg, ordförande, Frälsningsarmén.
Britt-Marie Berggren, LP-verksamhetens Ideella Riksförening.
Aleksander Dimitrijevic, Skyddsvärnet i Stockholm.
Anne Ohlander, S:t Lukas i Örebro.
Katarina Gertmo Sjödin, Bräcke Diakoni.
Lars Ståhl Stockholm, Stadsmission.
Helena Törnqvist, Göteborgs kyrkliga Stadsmission.
Örjan Wallin, Hela Människan.

Avsägelse föreligger från Britt-Marie Berggren, Katarina Gertmo Sjödin, Aleksander Dimitrijevic samt Lars Ståhl.

För nomineringskommitténs fortsatta arbete önskar vi förslag på kandidater till branschkommittén senast den 26 januari 2018

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:

Arbetsgivaralliansen
Jenny Stake Fredriksson
Box 16355
103 26 Stockholm

Tel: 08-545 912 17
E-post: jenny.stake-fredriksson@arbetsgivaralliansen.se 

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.
Boka redan idag den 26 april 2018!