Kandidatnomineringar 2020

Det är nu dags att nominera den du vill ska väljas in som förtroendevald vid Arbetsgivaralliansens nomineringsmöten och stämma den 23 april 2020.

Den 23 april 2020 äger Arbetsgivaralliansens nomineringsmöten och stämma rum. Inför det är det är nu dags att lämna förslag på kandidater till styrelse, branschkommittéer och nomineringskommittéer. Vill du att någon ska bli omvald, eller välja in någon ny? Nominera dina kandidater nu!

Alla har möjlighet att nominera så sprid gärna till era förtroendevalda inom er organisation att inkomma med förslag.

Välj styrelse eller bransch du vill nominera inom:

Styrelse 

Bransch Ideella och Idéburna Organisationer

Bransch Idrott

Bransch TRIA - social tregrening i arbetslivet

Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Bransch Upplevelse och Kultur

Bransch Utbildning och Folkbildning

Bransch Vård och Omsorg