Kandidatnominering Styrelse

Nu har ni möjlighet, att inför Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma den 23 april 2020, nominera kandidater till styrelse.

Inför Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma den 23 april 2020, har valberedningen enligt stadgar, tillfrågat samtliga berörda vars mandatperiod utgår 2020 om de står till förfogande för omval den kommande mandatperioden 2020-2022.  Resultatet framgår enligt nedan.

Av styrelsens 12 personer, ordförande/ledamöter har sju i styrelsen meddelat att de står till förfogande för omval vid stämman 2020. 

Ordförande Torsten Friberg som under många år varit verksam som ordförande i Arbetsgivaralliansen och var med från dess bildande, har meddelat att han inte kandiderar för en ny period.

Vidare föreligger avsägelse från ledamoten Sonja Blomberg, Irene Bratli Lundmark, Daniel Unnerbäck (bytt arbetsgivare under perioden) och Ilve Steiber (bytt arbetsgivare under perioden). 

De av stämman valda revisorerna/suppleanter har samtliga meddelat att de står till förfogande för omval.

Ledamöter m.fl. som valdes vid stämman 2018: 

Förbundsstyrelsen:

Ordförande

Torsten Friberg, IOGT/NTO och Idrott                        Kandiderar inte 

Ledamöter

Chatri Wima, Upplevelse och Kultur                           Kandiderar

Stefan Bergh, Idrott                                                     Kandiderar

Sonia Blomberg, Vård och Omsorg                            Kandiderar inte

Madeleine Hansson, Trossamfund och                      Kandiderar
Ekumeniska Organisationer                

Sune Hellströmer, Idrott                                              Kandiderar   

Anders Larsson, Idrott                                                Kandiderar

Irene Bratli Lundmark, Utbildning och Folkbildning    Kandiderar inte

Karin Sjöholm, Ideella och Idéburna organisationer   Kandiderar   

Ilve Steiber, TRIA                                                         Kandiderar inte

Lotta Säfström, Vård och Omsorg                              Kandiderar                     

Daniel Unnerbäck, Utbildning och Folkbildning          Kandiderar inte

                    

Revisorer

Johan Rönnqvist (PwC)                                               Kandiderar   

Bengt-Göran Jansson                                                  Kandiderar              

Bertil Rooth                                                                  Kandiderar

 

Revisorssuppleanter

Weronica Carlsson ( PwC)                                          Kandiderar

Bo Karlsson                                                                 Kandiderar

 

Ni som medlemmar i Arbetsgivaralliansen ges här möjlighet att föreslå kandidater. 

Förslag på kandidater skall vara valberedningens ordförande tillhanda senast den 28 februari 2020. 

Förslag skickas per e-post till svar@arbetsgivaralliansen.se 

Frågor besvaras av valberedningens Solveig Sundequist per mejl solveig.sundequist@telia.com eller telefon 070-642 66 81.

 

Intervjuer med nominerade kandidater

Valberedningen planerar intervjuer med nominerade kandidater fredagen den 13 mars 2020 vilket är angeläget att berörda informeras om vid nomineringen.

Slutligen bör det observeras att även valberedningens ledamöter utses av stämman. Även här har medlemmarna möjlighet att nominera kandidater. 

Separat info kommer att tillställas medlemsorganisationerna. 

Frågor och synpunkter i anslutning till vad som ovan framförts tar vi gärna emot i valberedningen, som vald av stämman 2018 består av: 

Solveig Sundequist, ordförande   e-post: solveig.sundequist@telia.com  

Roger Johansson                         e-post:  roger@fridhemsfolkhogskola.se

Karin Wiborn                                e-post: karin.wiborn@skr.org