Kanditatnominering TRIA

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté TRIA inför stämma och branschens möte 2020.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté TRIA inför stämma och branschens möte den 23 april 2020. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater!

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Ilve Steiber, Ekobanken, ordförande
Andreas Schlumpf, Solåkrabyn.
Mia Engström, Lunds Waldorfskola.
Rüdiger Neuschutz, Telleby verkstäder.
Helena Selsfors, Söderköpings Waldorfskola.
Linda Löf, Mora Park.
John Östlund, Hagastiftelsen.
Karolina Bergom Larsson, Kristofferskolan.

Avsägelse föreligger från xxx

För nomineringskommitténs fortsatta arbete önskar vi förslag på kandidater till branschkommittén senast den 31 januari 2020

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.

Boka redan idag den 23 april 2020!

Porträttbild av Maria Liljedahl

Maria Liljedahl

Titel
Jur.kand. Rådgivare Bransch TRIA - social tregrening i arbetslivet samt Upplevelse och Kultur, Arbetsmiljöspecialist
Telefonnummer
08-545 912 01
E-postadress