Kandidatnominering TRIA

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till både branschkommitté och nomineringskommitté TRIA inför stämma och branschens möte 2020.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté TRIA inför stämma och branschens möte den 23 april 2020. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater! Vi vill också få förslag till nomineringskommittén.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Ilve Steiber, Ekobanken, ordförande
Andreas Schlumpf, Solåkrabyn.
Margit Deurell, Mikaela Waldorfbarnstuga.
Mia Engström, Lunds Waldorfskola.
Sofia Edgren, Viktoriagarden.
Rüdiger Neuschutz, Telleby verkstäder.
Linda Löf, Mora Park.
John Östlund, Hagastiftelsen.

Avsägelse föreligger från Ilve Steiber, Rüdiger Neuschutz, Andreas Schlumpf och Mia Engström    

Vi önskar förslag på kandidater till branschkommittén senast den 28 februari 2020

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.

Boka redan idag den 23 april 2020!

Porträttbild av Maria Liljedahl

Maria Liljedahl

Titel
Förhandlingschef
Telefonnummer
08-545 912 01
E-postadress