Kandidatnominering Ideella och Idéburna Organisationer

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till både branschkommitté och nomineringskommitté Ideella och Idéburna Organisationer inför stämma och branschens möte 2020.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer inför stämma och branschens möte den 23 april 2020. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater! Vi vill också få förslag till nomineringskommittén.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Karin Sjöholm, ordförande, Centerpartiet.
Robert Bergman, Human Bridge.
Annette Illes, Studieförbundet Bilda.
Maria Westerlund, Stockholm Environment Institute.
Walter Ruth, Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg.
Susanna Samelius, Miljonlotteriet.
Bertil Ahlqvist, Friluftsfrämjandet.

Alla ledamöter står till förfogande för omval. 

Nomineringskommitté:
Lotta Ragelius, Folkbildningsrådet, lotta.ragelius@folkbildningsradet.se 

Vi önskar förslag på kandidater senast den 28 februari 2020.

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.

Boka redan idag den 23 april 2020!