Kandidatnominering Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till både branschkommitté och nomineringskommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer inför stämma och branschens möte 2020.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer inför stämma och branschens möte den 23 april 2020. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater! Vi vill också få förslag till nomineringskommittén.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Madeleine Hansson, ordförande, Pingst – Fria Församlingar i samverkan.
Peter Christensen, Judiska församlingen.
Stefan Eriksson, Svenska Alliansmissionen.
Christina Grafström, Equmeniakyrkan.
Stefan Herczfeld, Stockholms Katolska stift.
Robin Nordahl, Evangeliska Frikyrkan.
Britt-Marie Rosén, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, (period 2018-2019)
Linnéa Olsson, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, (period 2019-2020)

Alla ledamöter står till förfogande för omval. 

Vi önskar förslag på kandidater senast den 28 februari 2020

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.

Boka redan idag den 23 april 2020!

Porträttbild av Jan-Eric Rönngren

Jan-Eric Rönngren

Titel
Rådgivare Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
Telefonnummer
08-545 912 07
E-postadress