Kanditatnominering Vård och Omsorg

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Utbildning och Folkbildning inför stämma och branschens möte 2020.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Utbildning och Folkbildning inför stämma och branschens möte den 23 april 2020. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater!

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Sonja Blomberg, Frälsningsarmén, ordförande
Marie Nordwall, Diakonistiftelsen Uppsala
Anne Ohlander, S:t Lukasstiftelsen i Örebro
Bodil Takvam, Bräcke Diakoni
Helena Törnqvist, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Örjan Wallin, Hela Människan

Avsägelse föreligger från xxx

För nomineringskommitténs fortsatta arbete önskar vi förslag på kandidater till branschkommittén senast den 31 januari 2020

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad som också tar emot förslag på kanditater.

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.

Boka redan idag den 26 april 2018!

Porträttbild av Jenny Stake Fredriksson

Jenny Stake Fredriksson

Titel
Förhandlingsledare/Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 17
E-postadress