Kandidatnominering Vård och Omsorg

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till både branschkommitté och nomineringskommitté Vård och Omsorg inför stämma och branschens möte 2020.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Vård och Omsorg inför stämma och branschens möte den 23 april 2020. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater! Vi vill också få förslag till nomineringskommittén.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Sonja Blomberg, Frälsningsarmén, ordförande
Marie Nordwall, Diakonistiftelsen Uppsala
Anne Ohlander, S:t Lukasstiftelsen i Örebro
Bodil Takvam, Bräcke Diakoni
Helena Törnqvist, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Mia Nilson, Hela Människan

Avsägelse föreligger från Sonja Blomberg och Anne Ohlander.

Vi önskar förslag på kandidater senast den 28 februari 2020

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad som också tar emot förslag på kanditater.

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.

Boka redan idag den 23 april 2020!

Porträttbild av Jenny Stake Fredriksson

Jenny Stake Fredriksson

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 17
E-postadress