Stämma 23 april 2020

Stämma och branschmöten framflyttat

Arbetsgivaralliansens styrelse har beslutat att flytta fram ordinarie stämma pga rådande läge, samma vad gäller branschmöten. Nytt datum är planerat till den 15 september. Du som redan anmält dig, behöver inte anmäla dig på nytt.

Välkommen till Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma och branschmöten på Münchenbryggeriet i Stockholm den 23 april 2020.

Stämma och branschmöten  framflyttat

Arbetsgivaralliansens styrelse har beslutat att flytta fram ordinarie stämma pga rådande läge, samma gäller branschmöten. Nytt datum är planerat till den 15 september. Du som redan anmält dig, behöver inte anmäla dig på nytt.

VD/motsvarande hos samtliga medlemmar i Arbetsgivaralliansen kallas härmed till branschmöten, lunch och ordinarie stämma torsdagen 23 april 2020. Även övriga företrädare för medlemsorganisationer i Arbetsgivaralliansen är varmt välkomna att delta under dagen. I år välkomnar vi även Johan von Essen, som under lunchen föreläser för oss om fynden i sin senaste befolkningsstudie om svenskarnas ideella engagemang.

Program

09.00 Välkomstfika – lokaler Sjösidan
09:30 Branschmöten – lokaler Sjösidan
11:00 Registrering till stämman
11.30 Lunch och föreläsning med Johan von Essen – lokal Magasinet
12.45 Utdelning av Arbetsgivarallainsens ledarstipendium 
13.00 Stämma – lokal Magasinet
15.00 Fika och avslut – lokal Magasinet

Plats

Münchenbryggeriet i Stockholm:
Lokal Sjösidan, Söder Mälarstrand 55
Lokal Magasinet, Söder Mälarstrand 25

Branschmöten 2020

I anslutning till Arbetsgivaralliansens stämma torsdagen den 23 april håller Arbetsgivaralliansens branscher sina branschmöten. Företrädare för er organisation välkomnas till branschmötet.

Anmäl dig senast 31 mars

Anmälan till branschmöten och stämma, (eller fullmakt till annan medlem att föra talan vid stämman) görs via länken nedan. Sista anmälningsdag är 31 mars.

Länk till anmälan >> Anmäl dig här senast 31 mars

Handlingar skickas till anmälda deltagare/ombud senare.

Vem kan rösta på stämman?

I stadgarna, § 7, återfinns bestämmelser för stämman. Vad gäller antal röster m.m. stadgas följande:
"... Vid omröstning på stämman har varje medlem en röst och därutöver en för varje fullt 100-tal anställda i organisationen, enligt senast lämnade uppgifter till Arbetsgivaralliansen. Varje medlem företräds av endast en person. Frånvarande medlem äger genom fullmakt låta annan medlem föra sin talan. Det av medlem genom fullmakt eller annorledes företrädda röstetalet får inte utgöra mer än en tiondel av det sammanlagda röstetalet på stämman. ...."

Varmt välkommen önskar styrelsen i Arbetsgivaralliansen
genom
Torsten Friberg, ordförande

Fullmakt stämma 2020

Är du ombud för en annan medlem? Ladda ner fullmakten, fyll i och ta med till stämman.