Stämma 15 september 2020

Stämma och branschmöten framflyttat

Arbetsgivaralliansens styrelse har beslutat att flytta fram ordinarie stämma pga rådande läge, samma vad gäller branschmöten. Nytt datum är planerat till den 15 september. Du som redan anmält dig, behöver inte anmäla dig på nytt.

Välkommen till Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma och branschmöten på Münchenbryggeriet i Stockholm, som flyttats fram till den 15 september 2020. Du som redan anmält dig, behöver inte anmäla dig på nytt.

Branschmöten och stämma kommer att hållas digitalt den 15 september. Ni som anmält er kommer få tillgång till handlingar två veckor innan.  

Kallelse

VD/motsvarande hos samtliga medlemmar i Arbetsgivaralliansen kallas härmed till branschmöten och ordinarie stämma tisdagen den 15 september 2020. Även övriga företrädare för medlemsorganisationer i Arbetsgivaralliansen är varmt välkomna att delta under dagen.

Tidigare var det denna dag inplanerat att bjuda på en föreläsning med Johan von Essenom om fynden i sin senaste befolkningsstudie om svenskarnas ideella engagemangmed, men pga av rådande läge har vi valt att skjuta fram denna föreläsning. 

Program

09:30 Branschmöten 

13:00 Utdelning av Arbetsgivaralliansens ledarstipendium 

13:15 Stämma 

Plats

Både branschmöten och stämma kommer äga rum digitalt och livesändas ifrån Münchenbryggeriet i Stockholm.

Anmälda deltagare kommer i god tid få sig tillsänt länkar och inloggningsuppgifter till mötet.

Branschmöten 2020

I anslutning till Arbetsgivaralliansens stämma tisdagen den 15 september håller Arbetsgivaralliansens branscher sina branschmöten. Företrädare för er organisation välkomnas till branschmöten.

Anmäl dig senast 25 augusti 

Anmälan till branschmöten och stämma, (eller fullmakt till annan medlem att föra talan vid stämman) görs via länken nedan. Sista anmälningsdag är 25 augusti. Du som anmält dig tidigare, behöver inte anmäla dig på nytt.

Länk till anmälan >> Anmäl dig här senast 25 augusti

Handlingar kommer att publiceras på webbplatsen två veckor för mötet/stämman äger rum.

Vem kan rösta på stämman?

I stadgarna, § 7, återfinns bestämmelser för stämman. Vad gäller antal röster m.m. stadgas följande:
"... Vid omröstning på stämman har varje medlem en röst och därutöver en för varje fullt 100-tal anställda i organisationen, enligt senast lämnade uppgifter till Arbetsgivaralliansen. Varje medlem företräds av endast en person. Frånvarande medlem äger genom fullmakt låta annan medlem föra sin talan. Det av medlem genom fullmakt eller annorledes företrädda röstetalet får inte utgöra mer än en tiondel av det sammanlagda röstetalet på stämman. ...."

Varmt välkommen önskar styrelsen i Arbetsgivaralliansen
genom
Torsten Friberg, ordförande

Fullmakt stämma 2020

Är du ombud för en annan medlem? Ladda ner fullmakten, fyll i och ta med till stämman.