TRIA

Ledamöter i Branschkommitté

Branschkommittéledamöter 

Ilve Steiber, Ekobankenordförande

Andreas Schlumpf,  Solåkrabyn 

Mia Engström,  Lunds Waldorfsskola

Rüdiger Neuschütz, Telleby verkstäder

Linda Löf, Mora Park

John Östlund, Hagastiftelsen 

Karolina Bergom Larsson, Kristofferskolan 

Maria Liljedahl, Arbetsgivaralliansen, sekreterare

Nomineringskommitté

Maria Renhborg, Pensionskassan Prometheus

Marit Innala, Mariagårdens Medarbetareförening

Amelie Wallmark, Johannes Waldorfförskolor