TRIA

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté valda för perioden 2020-2022.

Branschkommittéledamöter 

John Östlund, Hagastiftelsen ordförande

Pernilla Frii, Mariagården

John Green, Kalmar Waldorfskola

Anna Gribble Greider, Waldorfförskolan Viljan, Örebro

Sofa Edgren, Stiftelsen Viktoriagården

Rüdiger Neuschütz, Telleby verkstäder

Jenny Stake Fredriksson och Jonas Bergman, Arbetsgivaralliansen, Sekreterare 

Nomineringskommitté

Marit Innala, Mariagården

Gabriella La Torre, Lilla Ellen key förskola.