Vård och Omsorg

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté valda för perioden 2022-2024.

Branschkommittéledamöter

Bodil Takvam, Bräcke Diakoni, ordförande

Lauretta Gfrörer, Hela Människan

Magnus Rydberg, Stiftelsen Torpahemmet

Charlotte Klint, S:t Lukas Uppsala 

Maria Axelsson, Frälsningsarmén

Anna Dicander, Arbetsgivaralliansen, sekreterare

 

Porträttbild av Anna Dicander

Anna Dicander

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 05
E-postadress