Vård och Omsorg

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté

Branschkommittéledamöter

Sonja Blomberg, Frälsningsarmén, ordförande

Marie Nordwall, Diakonistiftelsen Uppsala

Anne Ohlander, S:t Lukasstiftelsen i Örebro

Bodil Takvam, Bräcke Diakoni

Helena Törnqvist, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Örjan Wallin, Hela Människan

Jenny Stake Fredriksson, Arbetsgivaralliansen, sekreterare

Ledamöter i Nomineringskommitté

Ulla Andersson, Frälsningsarmén

Emma Gustafsson, Bräcke Diakoni