Vård och Omsorg

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté

Branschkommittéledamöter

Sonja Blomberg, Frälsningsarmén, ordförande

Anne Ohlander, S:t Lukasstiftelsen i Örebro

Lars Ståhl, Stockholms Stadsmission

Helena Törnqvist, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Örjan Wallin, Hela Människan

Aleksander Dimitrijevic, Skyddsvärnet i Stockholm

Katarina Gertmo Sjödin, Bräcke Diakoni

Britt-Marie Berggren, LP-verksamhetens Ideella Riksförening

Jenny Stake Fredriksson. sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Ledamöter i Nomineringskommitté

Lars Ericson, Hela Människan i Västerås

Emma Gustafsson, Bräcke Diakoni