Vård och Omsorg

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté valda för perioden 2020-2022.

Branschkommittéledamöter

Bodil Takvam, Bräcke Diakoni, ordförande

Emma Vento, Stiftelsen Gyllenkroken 

Elin Lindberg, Skyddsvärnet  

Lauretta Gfrörer, Hela Människan

Magnus Rydberg, Stiftelsen Torpahemmet

Katarina Gertmo Sjödin , Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Charlotte Klint, S:t Lukas Uppsala 

Marie Nordwall, Diakonistiftelsen Uppsala

Jenny Stake Fredriksson, Arbetsgivaralliansen, sekreterare

Nomineringskommitté

Emma Gustafsson, Bräcke Diakoni

Vakant 

Ytterligare kandidat till nomineringskommittén sökes!

Branschmötet 2020 beslutade att uppdra till branschkommitténs sekreterare Jenny Stake Fredriksson, att under hösten hitta ytterligare en kandidat till Nomineringskommittén. Så kontakta gärna Jenny, via nedan uppgifter, gällande kandidater till nomineringskommittén!

Porträttbild av Jenny Stake Fredriksson

Jenny Stake Fredriksson

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 17
E-postadress