Annika Tjernström

Porträttbild av Annika Tjernström

Valdes in som ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelsen vid stämman 2022.

Generalsekreterare Svenska Ridsportförbundet.

Annikas grundutbildning är en magisterexamen inom personal – och arbetslivsvetenskap från Linköpings universitet. Har sedan examen 1998 arbetat med HR och ledarskap på olika sätt och i olika roller. Sedan 2017 generalsekreterare för Svenska Ridsportförbundet men har tidigare jobbat både statligt, kommunalt och inom landsting. Har även bland annat varit HR-direktör i Eskilstuna kommun och chef för Externa relationer på Mälardalens högskola.