Bo Olofsson

Ordförande i branschkommitté Utbildning och Folkbildning

Porträttbild av Bo Olofsson

Valdes in som ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse vid stämman 2020.

Rektor Framnäs Folkhögskola i Piteå sedan 2008.

Arbetat i folkhögskola sedan 1993, tidigare Musik och dansskolan Piteå.

Verksam som frilansade kontrabasist främst med Norrbottens Kammarorkester. Ordförande i Norrbottens Bildningsförbund.

Utbildad vid Musiklinjen Framnäs folkhögskola, Musikhögskolan Piteå, LTU samt Rektorsutbildningen Uppsala universitet/Stockholms högskola.