Gunilla Melsted

Ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse och branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer sedan 2012.

Porträttbild av Gunilla Melsted

Gunilla är född 1959, personalchef Diakonia.

Har många års erfarenhet inom den ideella sektorn då hon tidigare har arbetat som distriktschef för Myrornas secondhandbutiker i Stockholm, Uppsala och Södertälje och som undersköterska inom Judiska församlingens åldringsvård.