Ilve Steiber

Ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse sedan 2018. Ordförande i branschkommitté TRIA.

Porträttbild av Ilve Steiber

Ilve är född 1972, och är compliance och riskansvarig på Ekobanken Medlemsbank. Mångårig erfarenhet av verksamheterna som är med i den nya branschen TRIA – ”social tregrening i arbetslivet”. Är utbildad jurist och f.d. waldorfskoleelev med stort intresse för civila samhällets förutsättningar och möjligheter – inte minst när det gäller finansiering.

Sitter och har suttit i styrelsen för i flera stiftelser och föreningar som har antroposofisk idébakgrund och ursprung.