Karin Sjöholm

Ordförande i branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer.

Porträttbild av Karin Sjöholm

Karin är till vardags HR- och Säkerhetschef på Centerpartiets Riksorganisation.

Har jobbat med HR på Centerpartiet sedan 2011 och sedan ett par år tillbaka även ansvar för säkerhetsfrågorna då hat och hot har blivit vardag för alltför många politiker. Karins  uppdrag är främst som internkonsult inom hela HR-spektrat gentemot chefer i organisationen samt gentemot distriktsordföranden och andra lokala representanter med arbetsgivaransvar.