Lotta Säfström

Ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse sedan 2016.

Porträttbild av Lotta Säfström

Lotta är född 1961, direktor Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.

Tidigare direktor vid Ersta Sköndal Högskola där Lotta var verksam under många år. Är i grunden utbildad socionom och diakon på Sköndalsinstitutet. Har gedigen erfarenhet av sektorn och har suttit i styrelserna för bl.a. Forum och Ideell Arena. Var med och grundade Famna samt har idag även en styrelsepost i Riksföreningen Sveriges stadsmissioner.

Lotta har även tilldelats Arbetsgivaralliansens ledarstipendium.