Maria Graner

Representerar bransch Ideella och Idéburna organisationer.

Porträttbild av Maria Graner

Valdes in som ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse vid stämman 2020.

Generalsekreterare Folkbildningsrådet. Maria är statsvetare i grunden.
Pol. mag. examen i statskunskap från Uppsala universitet.
Stort nätverk i civilsamhället. Maria har varit sekreterare i ”Utredningen för ett stärkt civilsamhälle” på Regeringskansliet.