Maria Graner

Representerar bransch Ideella och Idéburna organisationer.

Porträttbild av Maria Graner

Valdes in som ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse vid stämman 2020.

Maria är född 1973, generalsekreterare Folkbildningsrådet sedan fyra år. Statsvetare i grunden. Pol. mag. examen i statskunskap från Uppsala universitet. Stort nätverk i civilsamhället. Maria har varit sekreterare i ”Utredningen för ett stärkt civilsamhälle” på Regeringskansliet.