Mia Lerner

Ledamot i branschkommitté Idrott.

Porträttbild av Mia Lerner

Valdes in som ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse vid stämman 2020.

Maria är född 1963, HR-chef Svenska Fotbollförbundet.
Tidigare arbetat inom Previa - Sveriges ledande företag inom folkhälsa, Nokia och Ericsson med HR-uppgifter. Beteendevetenskaplig examen, Stockholms Universitet samt ett antal ledarutveckling- och coach utbildningar.