Sofia Edgren

Ledamot i branschkommitté TRIA.

Porträttbild av Sofia Edgren

Sofia är född 1969, verksamhetschef och föreståndare sedan 20 år tillbaka på Stiftelsen Viktoriagården. Utbildad socionom, terapeut och handledare. Ingår i ett antal styrelser för verksamheter som riktar sig mot LSS.