Sonja Blomberg

Ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse sedan 2012. Sonja har varit ledamot i branschkommitté Vård och Omsorg sedan 2007.

Porträttbild av Sonja Blomberg

Sonja är född 1956, personalchef Frälsningsarmén.        

Är sjuksköterska och officer i Frälsningsarmén och har arbetat inom organisationen sedan slutet av 80-talet. Har haft chefsuppdrag för flera olika nationella verksamheter, arbetat med PA frågor, coachat chefer med mera.