Sune Hellströmer

Ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse sedan 2012. Dessförinnan har Sune tillhört förhandlingsdelegationen 1996-1999 och branschkommitté Idrott 1993-2010.

Porträttbild av Sune Hellströmer

Senior Advisor Svenska Fotbollförbundet.

Har tidigare varit generalsekreterare för Svenska Fotbollsförbundet, VD AIK Fotboll och har en bakgrund inom bank- och försäkringsbranschen. Förtroendevald inom svensk fotboll under många år.