Susanne Jidesten

Ordförande branschkommitté Idrott.

Porträttbild av Susanne Jidesten

Valdes in som ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse vid stämman 2022.

Generalsekreterare Friskis&Svettis.

Utbildad Idrottspedagog från Umeå Universitet kompletterat med diplomerad HR chef.  Yrkesbakgrunden har Susanne från statlig verksamhet såväl som från olika delar av civilsamhället i roller som lärare, platschef, verksamhetschef och HR chef inom MSB, Friskis&Svettis, Svenska Kyrkan och Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna. Ledare, ledamot och ordföranden i idrottsföreningar inom fotboll, basket och Friskis&Svettis. Nu även förbundsordförande för Svenska Basketbollförbundet och ledamot i Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott.