Avtal om korttidsarbete

För respektive avtal hittar du två sorters dokument, dels mall för det lokala avtalet du som arbetsgivare ska ingå med den lokala fackliga organisationen, dels de centrala avtalen som det lokala avtalet är kopplad till.

Observera att ni måste ingå överenskommelse med samtliga fack som är parter på avtalsområdet. Facken träffar avtal oavsett om de anställda är medlemmar eller inte.  

Nedan hittar du tecknade avtal om korttidsarbete.