Avtal om korttidsarbete

För respektive avtal hittar du två sorters dokument, dels mall för det lokala avtalet du som arbetsgivare ska ingå med den lokala fackliga organisationen, dels de centrala avtalen som det lokala avtalet är kopplad till.

Observera att ni måste ingå överenskommelse med samtliga fack som är parter på avtalsområdet. Facken träffar avtal oavsett om de anställda är medlemmar eller inte.  

Nedan hittar du tecknade avtal om korttidsarbete t.o.m. 31 december 2020.

Alla fackförbund har godkänt att förlänga de centrala avtalen för korttidsarbete även efter årsskiftet, men ännu är inte alla överenskommelser påskrivna. Vi arbetar för att ha dessa på plats till årsskiftet. Vartefter överenskommelserna om förlängning blir helt klara publiceras dem nedan.