Remisser och skrivelser

Arbetsgivaralliansen är en självklar remissinstans. Vi vill påverka och tillvarata våra medlemmars intressen.

Arbetsgivaralliansen som arbetsgivarorganisation är en remissinstans och har då möjlighet att yttra sig om förslag till ändringar när det gäller t.ex. lagar, förordningar och andra delar som rör förhållandet arbetsgivare och arbetstagare. 

Nedan kan ni ta del av en rad remisser, betänkanden och skrivelser Arbetsgivaralliansen tyckt till om.