Anställning efter 67 år

En person som uppnått 67 år får anställas för viss tid.

En anställning som gäller tills vidare får vid pensionstillfället göras om till en anställning för viss tid.