Arbetsbrist

Arbetsbrist är ett samlat begrepp för alla uppsägningar från arbetsgivarens sida där den anställdes personliga förhållanden inte läggs till grund för uppsägningen.

Uppsägning på grund av arbetsbrist omfattar situationer då arbetsgivaren på grund av av organisatoriska skäl ska minska antalet anställda eller förändra deras anställningsvillkor.

Arbetsbrist utgör alltid saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren kan alltid bestämma över hur och i vilken omfattning han vill bedriva sin verksamhet (arbetsledningsrätten). Domstol kan inte ifrågasätta de av arbetsgivaren åberopade organisatoriska skälen som medför arbetsbrist utan dessa skäl ligger inom arbetsgivarens exklusiva beslutanderättsområde.

Däremot får givetvis inte arbetsgivaren försöka dölja en uppsägning på grund av personliga skäl genom att åberopa arbetsbrist (så kallad fingerad arbetsbrist); i sådana fall tillämpar domstolen i stället reglerna om uppsägning på grund av personliga skäl.

När det gäller övergång av verksamhet eller del av verksamhet från ett företag till ett annat (verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS), är det inte tillåtet för det överlåtande företaget att innan överlåtelsen säga upp personal för den förvärvande verksamhetens räkning.

Checklista inför uppsägning på grund av arbetsbrist >>

Webbinarium inför uppsägning

Se gärna vårt webbinarium som arrangerades tillsammans med Trygghetsrådet TRS. Under webbinariet möter du Arbetsgivaralliansens förhandlingschef Maria Liljedahl, som inleder med att beskriva den arbetsrättsliga processen vid uppsägning. TRS rådgivare Monica Held och Maria Åberg berättar om hur de kan bistå med hjälp för både arbetsgivare och individ, före, under och efter uppsägning.