Fingerad arbetsbrist

Med fingerad arbetsbrist menas att uppsägningen i själva verket hänför sig till den anställde personligen och inte till arbetsbristen. Om så är fallet prövar domstolen uppsägningen som en uppsägning på grund av personliga förhållanden.

Om arbetsgivaren har angett arbetsbrist som grund för en uppsägning ­ men i själva verket haft skäl som hänför sig till den anställde personligen ­ föreligger ett fall av "fingerad arbetsbrist". Om den anställde eller dennes fackliga organisation inför domstol kan göra sannolikt att så är fallet prövar domstolen uppsägningen som en uppsägning på grund av personliga förhållanden.