Omställning

Inom Arbetsgivaralliansens område gäller Omställningsavtalet för samtliga anställda.

Grundtanken i omställningsavtalet är att arbetsgivaren fortlöpande avsätter ekonomiska medel som ska användas i samband med driftsinskränkning. Omställningsavtalet möjliggör att såväl arbetsgivarens behov när det gäller arbetsstyrkans sammansättning som den uppsagdes krav på ekonomisk kompensation och hjälp till nytt arbete kan tillgodoses.

Trygghetsrådet TRS administrerar stödinsatser till anställda som sagts upp på grund av att arbetsgivaren inte kan erbjuda fortsatt anställning.

OBS! Ta alltid kontakt med Trygghetsrådet TRS i ett tidigt skede.Inom Arbetsgivaralliansens område gäller Omställningsavtalet för samtliga anställda.