Uppsägning

Uppsägningstiden varierar beroende på anställningstid (och undantagsvis ålder)och regleras i främst kollektivavtalet. Undantagsvis kan det förekomma att arbetsgivaren och den anställde i anställningsavtalet har kommit överens om för den anställde mer förmånlig uppsägningstid; denna ska då tillämpas (sämre uppsägningstid kan ej avtalas med giltig verkan).

Om den anställde har semester vid uppsägningstillfället börjar uppsägningstiden att löpa tidigast första arbetsdagen efter semestern.

För föräldraledig som är helt mammaledig, helt föräldraledig med eller utan föräldrapenning eller helt ledig med vårdnadsbidrag, finns en särskild regel vid uppsägning på grund av arbetsbrist: uppsägningstiden börjar att löpa först vid den tidpunkt då den anställde skulle ha kommit tillbaka i tjänst enligt den vid uppsägningstillfället pågående föräldraledigheten.

Skriftlig uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningsblanketten ska innehålla information om hur den anställde kan göra sin rätt gällande i domstol om han upplever sig felbehandlad samt upplysning om företrädesrätt till återanställning föreligger eller ej.

Delgivningen

Uppsägningsblanketten ska i första hand överlämnas till den anställde personligen. 

Om det inte är skäligt att kräva en personlig överlämning - om den anställde till exempel håller sig undan - får arbetsgivaren skicka ett rekommenderat brev till den anställdes senast kända adress. I sådant fall räknas uppsägningen ha skett tio dagar från avsändandet, oavsett om den anställde löser ut försändelsen eller ej.